Szkolenie indywidualne / konsultacje


Indywidualne konsultacje dotyczące maszyn CNC mogą obejmować różne aspekty w zależności od potrzeb klienta i charakterystyki konkretnej maszyny. Oto kilka możliwych elementów, które można uwzględnić w takich konsultacjach:

Szkolenia z podstaw programowania CNC:
- Wyjaśnienie zasad działania programów na maszyny CNC
- Praktyczne przykłady tworzenia i edycji programów

Szkolenie:
- Prowadzenie szkoleń dla operatorów maszyn CNC
- Instrukcja prawidłowego korzystania z oprogramowania i sprzętu

Analiza potrzeb i zadań:
- Omówienie rodzajów materiałów, które będą obrabiane na maszynie
- Określanie rozmiarów i formatów obrabianych detali
- Analiza wymaganej dokładności i jakości obróbki

Wybór typu maszyny:
- Zalecenia dotyczące wyboru pomiędzy frezowaniem, toczeniem, laserowymi lub innymi typami maszyn CNC
- Uwzględnienie wielu osi i ich konfiguracji w zależności od wymagań produkcyjnych

Bezpieczeństwo i konserwacja:
- Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyny
- Zalecenia dotyczące regularnej konserwacji

Wydajność i optymalizacja:
- Wskazówki dotyczące optymalizacji procesów produkcyjnych
- Parametryzacja w systemach CAD/CAM
- Zalecenia dotyczące wyboru narzędzi i trybów przetwarzania w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności

Indywidualne konsultacje mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb klienta i charakterystyki wybranego sprzętu.
Koszt indywidualnego szkolenia/konsultacji wynosi 100 zł (60 minut)