Wyszukiwanie i rekrutacja operatorów/programistów CNC


Jesteśmy wyspecjalizowaną agencją pośrednictwa pracy, skupiającą się na dostarczaniu najlepszych rozwiązań kadrowych w dziedzinie obsługi i programowania maszyn CNC. Nasza misja to tworzenie synergii pomiędzy pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanego personelu a doświadczonymi specjalistami z branży CNC, a także tych, którzy ukończyli szkolenie w ramach naszego kursu Operator/Programista CNC.

Nasze Usługi:

1. Rekrutacja specjalistów CNC: Zajmujemy się kompleksową rekrutacją operatorów i programistów CNC, przeprowadzając staranne selekcje, aby dostarczyć pracodawcom profesjonalistów idealnie dopasowanych do ich potrzeb. Posiadamy doświadczony zespół rekrutacyjny, który skrupulatnie analizuje i ocenia kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie kandydatów. Dzięki temu zapewniamy najlepsze dopasowanie między pracodawcą a pracownikiem.

2. Ogłoszenia o pracy w branży: Regularnie aktualizujemy oferty pracy, informując potencjalnych kandydatów o atrakcyjnych możliwościach zatrudnienia w obszarze obróbki skrawaniem i programowania CNC.

3. Doradztwo zawodowe dla specjalistów CNC: Nasze agencje oferują specjalistyczne doradztwo zawodowe, wspierając specjalistów CNC w rozwijaniu ich kariery zawodowej i doskonaleniu umiejętności. Działamy sprawnie i efektywnie, dostarczając pracodawcom wykwalifikowane i gotowe do działania kadrę dokładnie wtedy, gdy ich potrzebują.

4. Szkolenia i rozwój zawodowy w technologii CNC: Dbamy o rozwój naszych kandydatów, oferując szkolenia i programy rozwoju zawodowego, które obejmują najnowsze technologie i metody pracy w branży CNC. Jesteśmy gotowi dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów, oferując elastyczne rozwiązania kadrowe dostosowane do ich indywidualnych wymagań.

Dlaczego my?

- Ekspertyza Branżowa
Nasz zespół posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w branży CNC, co pozwala nam skutecznie zrozumieć i spełnić oczekiwania klientów.

- Sieć Profesjonalistów
Dysponujemy rozległą siecią doświadczonych specjalistów CNC, co umożliwia nam szybkie dostarczanie najlepszych kandydatów.

- Skupienie na jakości
Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług, starając się utrzymać doskonałą równowagę pomiędzy umiejętnościami kandydatów a oczekiwaniami pracodawców.

Razem z nami, osiągniesz najwyższe standardy w obszarze zatrudnienia operatorów i programistów CNC. Skontaktuj się z nami już dziś, a pomożemy Ci znaleźć idealnych specjalistów, gotowych podjąć się wyzwań w świecie obrabiarek CNC.

Szczegóły agencji zatrudnienia:
Agencja zatrudnienia: STARTA ANTON LAUFER
Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ): 29997
Rodzaj agencji: Pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe
Data wpisu: 2023-06-29

Często Zadawane Pytania

Jeśli nie widzisz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższego linku:

Konsultacja

Istnieją 2 modeli współpracy/płatności:

1. Jednorazowa wypłata 1500 zł po podpisaniu umowy o pracę (zleceniu, B2B itp.)

Co wchodzi w zakres świadczonych usług?

- Płatność obejmuje wstępne przygotowanie pracownika do procesu rekrutacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej);
- Sprawdzenie umiejętności wymaganych od operatora CNC;
- Kilka wstępnych konsultacji z pracownikiem;
- Stworzenie i/lub weryfikację CV;
- Pracownik uzyska dostęp na okres 2 miesięcy do materiałów edukacyjnych z zakresu sterowania i programowania maszyn CNC;


2. Płatność procentowa uzależniona od stawki godzinowej i ilości przepracowanych godzin (z pierwszego i drugiego miesięcznego wynagrodzenia) **

** Wypłata w wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia w złotych za pierwszy miesiąc, następuje po przepracowaniu pierwszego miesiąca.

** Wypłata w wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia w złotych za drugi miesiąc, następuje po przepracowaniu drugiego miesiąca.

Przykład naliczenia opłaty za usługi rekrutacyjne:

Przykład 1.
Przez pierwszy miesiąc pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4800 zł netto, (pracując 192 godziny, stawka godzinowa 25 zł netto/godz.). Opłata za nasze usługi wyniesie 25% z 4800 zł, tj. 1200 zł.

Przez drugi miesiąc pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4536 zł netto (przepracowane 162 godziny, stawka godzinowa 28 zł netto/godz.). Opłata za nasze usługi wyniesie 25% z 4536 zł, tj. 1134 zł.

Przykład 2.
Pracownik podpisał umowę z przedsiębiorcą i przepracował tylko 4 dni po czym rozwiązał umowę

Przez pierwszy miesiąc (4 dni) pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1120 zł netto, (pracując 32 godziny, stawka godzinowa 35 zł netto/godz.). Opłata za nasze usługi wyniesie 25% z 1120 zł, tj. 280 zł.

Ponieważ pracownik odszedł lub został zwolniony, płatność za usługi za drugi miesiąc nie jest dokonywana.

Co wchodzi w zakres świadczonych usług?

- Ocena aktualnych umiejętności i doświadczenia zawodowego specjalisty CNC w celu zidentyfikowania obszarów, w których można się rozwijać;
- Tworzenie spersonalizowanego planu rozwoju zawodowego, obejmującego zarówno zdobywanie nowych umiejętności, jak i rozwijanie już posiadanych;
- Kilka wstępnych konsultacji z pracownikiem;
- Stworzenie i/lub weryfikację CV;
- Udzielanie porad dotyczących przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, tworzenia CV oraz skutecznej prezentacji umiejętności i doświadczenia;
- Wspieranie specjalistów w określaniu, które obszary wymagają dalszego kształcenia i rozwijania umiejętności;
- Wspomaganie specjalistów w budowaniu świadomości swoich mocnych stron, słabości i wartości, co ułatwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących kierunku kariery;
- Pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu trudności zawodowych, takich jak konflikty w miejscu pracy czy dylematy dotyczące kariery;
- Pracownik uzyska dostęp na okres 6 miesięcy do materiałów edukacyjnych z zakresu sterowania i programowania maszyn CNC;

- Udział w szkoleniach on-line z zakresu programowania i sterowania maszynami CNC;

Tak, przedsiębiorca ma możliwość wyboru jednej z opcji współpracy/modeli płatności bezpośrednio przed świadczeniem usług agencyjnych STARTA.

Dla wszystkich pracowników udostępnionych przez nas w ramach umowy o świadczenie usług rekrutacyjnych możesz na bieżąco zmieniać model współpracy.

Możesz także samodzielnie doprecyzować model współpracy przed zatrudnieniem kolejnego pracownika, nie zmieniając standardowego modelu współpracy/płatności.

Agencje pośrednictwa pracy w Polsce pełnią istotną rolę w łączeniu pracodawców z potencjalnymi pracownikami.

Ich główne zadania obejmują:

- Rekrutacja pracowników: Agencje te poszukują kandydatów do pracy, zbierając i analizując ich CV, przeprowadzając rozmowy kwalifikacyjne oraz oceniając umiejętności i doświadczenie zawodowe.

- Oferty pracy: Agencje pośrednictwa pracy publikują ogłoszenia o pracy dla swoich klientów (pracodawców), informując potencjalnych kandydatów o dostępnych miejscach pracy.

- Dopasowanie kandydatów do ofert pracy: Pracownicy agencji starają się znaleźć odpowiednich kandydatów dla danego pracodawcy, uwzględniając specyfikę oferty pracy oraz oczekiwania obu stron.

- Organizacja procesów rekrutacyjnych: Agencje pomagają w organizacji i przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych, w tym testów, rozmów i ewaluacji kandydatów.

- Doradztwo zawodowe: Agencje oferują porady związane z rynkiem pracy, umiejętnościami poszukiwanych przez pracodawców oraz planowaniem kariery zawodowej.

- Umowy i dokumentacja: Po znalezieniu odpowiedniego kandydata, agencje pośrednictwa pracy pomagają w negocjacjach warunków zatrudnienia i przygotowują niezbędną dokumentację, taką jak umowy o pracę czy umowy zlecenia.

- Szkolenia i rozwój zawodowy: Niektóre agencje oferują również szkolenia i wsparcie w rozwoju zawodowym dla pracowników, co może być korzystne zarówno dla nich, jak i dla pracodawców.

- Rozwiązywanie konfliktów: Agencje mogą działać jako pośrednicy w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów między pracodawcą a pracownikiem, wspierając obie strony w znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Agencje pośrednictwa pracy w Polsce są regulowane przez prawo pracy i muszą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących rekrutacji i zatrudnienia.

Agencja Pośrednictwa Pracy:
Agencje pośrednictwa pracy pełnią rolę pośrednika między pracodawcami a pracownikami, pomagając w skutecznej rekrutacji i zatrudnieniu odpowiednich kandydatów. Ich działania obejmują szeroki zakres usług, począwszy od identyfikacji potrzeb pracodawców, przez wyszukiwanie i selekcję kandydatów, aż do wsparcia w finalizacji procesu zatrudnienia. Agencje te często specjalizują się w różnych branżach i zawodach, dostarczając pracodawcom profesjonalistów o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu.

Agencja Pracy Tymczasowej:
Z kolei agencje pracy tymczasowej skupiają się na dostarczaniu pracowników tymczasowych, którzy są zatrudnieni u klientów-agencji na określony czas. Pracownicy tymczasowi są formalnie zatrudnieni przez agencję pracy, a następnie wypożyczani do różnych firm, które potrzebują dodatkowej siły roboczej na krótki okres czasu. To elastyczne rozwiązanie pozwala pracodawcom dostosować liczbę pracowników do zmieniających się potrzeb biznesowych, a pracownikom daje szansę na zdobycie doświadczenia w różnych miejscach pracy.

Różnice:

- Charakter Zatrudnienia:
Agencje pośrednictwa pracy pomagają w zatrudnieniu pracowników na stałe lub na dłuższy okres czasu. Agencje pracy tymczasowej dostarczają pracowników tymczasowych, zwykle na określony czas lub w przypadku projektów krótkoterminowych.

- Cel Zatrudnienia:
Agencje pośrednictwa pracy skupiają się na znalezieniu trwałych rozwiązań zatrudnienia dla klientów. Agencje pracy tymczasowej zapewniają pracowników na czas określony, aby sprostać krótkoterminowym potrzebom pracodawców.

- Typy Umów:
W przypadku agencji pośrednictwa pracy zawierane są umowy o pracę bezpośrednio między pracodawcą a pracownikiem. W agencjach pracy tymczasowej pracownicy podpisują umowę tymczasową z agencją, która z kolei nawiązuje współpracę z firmą zatrudniającą.

- Elastyczność:
Agencje pośrednictwa pracy oferują stabilne zatrudnienie na stałe. Agencje pracy tymczasowej umożliwiają pracodawcom dostosowanie liczby pracowników do sezonowych lub krótkoterminowych potrzeb.

Obydwie rodzaje agencji pełnią ważną rolę na rynku pracy, dostarczając różnorodne rozwiązania zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, w zależności od ich indywidualnych potrzeb i celów.

Rekrutacja specjalistów CNC odnosi się do procesu pozyskiwania, selekcji i zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów z zakresu obróbki skrawaniem, programowania i obsługi maszyn CNC (Computer Numerical Control).

W ramach tego procesu agencje rekrutacyjne lub przedsiębiorstwa prowadzą poszukiwania pracowników posiadających odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę w obszarze technologii CNC, aby sprostać potrzebom firm związanych z obróbką metalu, drewna lub innych materiałów, gdzie zastosowanie mają maszyny sterowane numerycznie.

Rekrutacja specjalistów CNC obejmuje różne etapy, takie jak analiza CV, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, ocena umiejętności technicznych i dostosowanie kandydatów do konkretnych wymagań pracodawcy w dziedzinie obrabiarek CNC.

Operator CNC (Computer Numerical Control) to specjalista, który zajmuje się obsługą i programowaniem maszyn sterowanych numerycznie, takich jak frezarki, tokarki lub na przykład centra obróbcze. Jego rola jest kluczowa w dziedzinie precyzyjnej obróbki, tworząc elementy o zdefiniowanych kształtach i wymiarach zgodnie z projektami inżynierskimi.Zakres Obowiązków Operatora CNC:

- Programowanie Maszyn CNC: Operator jest odpowiedzialny za wprowadzenie odpowiednich programów do maszyn, definiujących ścieżki ruchu narzędzi i operacje obróbcze.

- Ustawianie parametrów: Regulacja ustawień maszyn, takich jak prędkość obrotowa, posuw czy narzędzi, w zależności od konkretnego zadania obróbkowego.

- Przygotowanie narzędzi: Operator dba o odpowiednie przygotowanie i montaż narzędzi potrzebnych do danego procesu obróbkowego.

- Kontrola jakości: Monitorowanie i kontrola jakości wyprodukowanych elementów, sprawdzanie wymiarów i tolerancji zgodnie z rysunkami technicznymi.

- Rozwiązywanie problemów: Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych podczas pracy maszyn CNC.

- Przestrzeganie norm i procedur: Operator CNC musi przestrzegać norm bezpieczeństwa, procedur obróbczych oraz dbać o prawidłowy stan techniczny maszyn.

Umiejętności wymagane od operatora CNC:

- Znajomość programowania CNC: Umiejętność programowania maszyn sterowanych numerycznie w odpowiednich językach, takich jak G,M-kod.

- Precyzja i dokładność: Konieczność pracy z najwyższą precyzją, dbanie o dokładność i zgodność z wymaganiami technicznymi.

- Zrozumienie rysunków technicznych: Interpretacja rysunków technicznych oraz zrozumienie specyfikacji projektów inżynierskich.

- Obsługa narzędzi pomiarowych: Znajomość i umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych do kontrolowania jakości wyrobów.

- Umiejętność pracy pod presją: Operator CNC często pracuje w środowisku wymagającym szybkości i skupienia, zwłaszcza przy obsłudze maszyn wytwarzających większe ilości elementów.

Operator CNC odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji, wpływając na efektywność i jakość wyrobów. Jego umiejętności techniczne, doświadczenie i precyzja są niezastąpione w dzisiejszym świecie precyzyjnej inżynierii.

Doradztwo zawodowe dla specjalistów CNC to proces udzielania wsparcia i porad specjalistom pracującym w dziedzinie obróbki skrawaniem, programowania i obsługi maszyn CNC (Computer Numerical Control). Celem tego doradztwa jest pomaganie specjalistom w osiągnięciu ich celów zawodowych, rozwijaniu umiejętności, planowaniu kariery oraz radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z rynkiem pracy w branży CNC.

Elementy doradztwa zawodowego dla specjalistów CNC mogą obejmować:

- Analiza umiejętności i doświadczenia:
Ocena aktualnych umiejętności i doświadczenia zawodowego specjalisty CNC w celu zidentyfikowania obszarów, w których można się rozwijać.

- Określenie celów zawodowych:
Pomoc w sformułowaniu konkretnych celów zawodowych, zarówno krótko-, jak i długoterminowych, uwzględniając indywidualne ambicje i aspiracje.

- Planowanie rozwoju zawodowego:
Tworzenie spersonalizowanego planu rozwoju zawodowego, obejmującego zarówno zdobywanie nowych umiejętności, jak i rozwijanie już posiadanych.

- Szkolenia i kursy:
Wskazywanie na dostępne szkolenia, kursy i programy rozwoju zawodowego związane z technologią CNC oraz nowościami w dziedzinie obróbki skrawaniem.

- Monitorowanie trendów branżowych:
Śledzenie i informowanie o najnowszych trendach, technologiach i innowacjach w branży CNC, aby specjaliści byli zawsze na bieżąco.

- Wsparcie w poszukiwaniu nowych możliwości zawodowych:
Pomoc w identyfikowaniu potencjalnych ofert pracy i okazji zawodowych, które odpowiadają umiejętnościom i aspiracjom specjalisty CNC.

- Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego:
Udzielanie porad dotyczących przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, tworzenia CV oraz skutecznej prezentacji umiejętności i doświadczenia.

- Rozwiązywanie problemów zawodowych:
Pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu trudności zawodowych, takich jak konflikty w miejscu pracy czy dylematy dotyczące kariery.

- Ewaluacja potrzeb kształcenia ustawicznego:
Wspieranie specjalistów w określaniu, które obszary wymagają dalszego kształcenia i rozwijania umiejętności.

- Budowanie samoświadomości zawodowej:
Wspomaganie specjalistów w budowaniu świadomości swoich mocnych stron, słabości i wartości, co ułatwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących kierunku kariery.

Doradztwo zawodowe dla specjalistów CNC ma na celu nie tylko pomoc w rozwoju zawodowym, ale także zwiększenie satysfakcji z pracy oraz skuteczności w osiąganiu zawodowych celów.

Agencje pracy mogą rozpowszechniać ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w różnych miejscach, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych kandydatów. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, gdzie agencje pośrednictwa pracy mogą umieszczać ogłoszenia o wakatach w Polsce:

- Strona internetowa agencji: Na oficjalnej stronie internetowej agencji pracy można zamieszczać aktualne oferty pracy. Warto zadbać o klarowną prezentację informacji, łatwość nawigacji oraz możliwość bezpośredniego skontaktowania się z agencją.

- Portale pracy online: Korzystanie z popularnych portali pracy online, takich jak Pracuj.pl, GazetaPraca.pl czy LinkedIn, pozwala na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych kandydatów. Agencje mogą publikować ogłoszenia na tych platformach i korzystać z ich narzędzi rekrutacyjnych.

- Społecznościowe media: Wykorzystywanie mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, umożliwia agencji dotarcie do użytkowników, którzy aktywnie korzystają z tych platform. Publikowanie ogłoszeń na profilach społecznościowych zwiększa zasięg informacji.

- Tablice ogłoszeń w miejscach publicznych: Umieszczanie ogłoszeń na tradycyjnych tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych, takich jak biblioteki, urzędy pracy, uczelnie czy lokale usługowe, przyciąga uwagę osób, które poszukują pracy.

- Współpraca z instytucjami edukacyjnymi: Nawiązywanie współpracy z uczelniami, szkołami zawodowymi i instytucjami edukacyjnymi pozwala na skierowanie ofert pracy do osób, które kończą lub aktualnie uczą się w dziedzinie związaną z ofertą pracy.

- Inne agencje i firmowe sieci: Współpraca z innymi agencjami pośrednictwa pracy, a także włączanie się do firmowych sieci rekrutacyjnych, umożliwia wymianę informacji o dostępnych wakatach oraz poszerza zasięg rekrutacyjny.

- Branżowe konferencje i targi pracy: Udział w branżowych konferencjach, targach pracy lub wydarzeniach związanych z daną dziedziną pozwala na bezpośrednią interakcję z potencjalnymi kandydatami i promocję ofert pracy.

- Reklamy w prasie branżowej: Umieszczanie reklam w prasie branżowej specjalizującej się w tematach związanych z daną dziedziną, dostarcza informacje o wakatach bezpośrednio do czytelników zainteresowanych daną branżą.

Kombinacja różnych kanałów rekrutacyjnych zwiększa szanse na dotarcie do różnorodnej grupy kandydatów i skuteczne obsadzenie wakatów pracy.

W Polsce obowiązuje zasada zawierania pisemnych umów między agencjami pracy a przedsiębiorstwami, które poszukują nowych pracowników. Ten proces ma na celu uregulowanie warunków współpracy i zabezpieczenie interesów obu stron.

Elementy umowy między agencją pracy a przedsiębiorstwem:

- Określenie warunków rekrutacji: Umowa powinna precyzyjnie określać warunki, na jakich agencja przeprowadza rekrutację pracowników dla przedsiębiorstwa, w tym zakres poszukiwań, kwalifikacje kandydatów oraz procedury selekcji.

- Wynagrodzenie za usługi rekrutacyjne: Umowa powinna jasno ustalać warunki finansowe, w tym wysokość wynagrodzenia, formę płatności oraz ewentualne dodatkowe opłaty związane z procesem rekrutacji.

- Okres współpracy: Określenie czasu trwania umowy oraz warunków jej przedłużenia lub rozwiązania. Może to obejmować również ustalenia dotyczące okresów wypowiedzenia.

- Zasady gwarancji zatrudnienia: W przypadku, gdy agencja dostarcza pracowników na zasadzie pracy tymczasowej, umowa powinna zawierać zapisy dotyczące ewentualnych gwarancji zatrudnienia po okresie tymczasowym. * STARTA jest agencją pośrednictwa i nie zatrudnia pracowników!

- Ochrona danych osobowych: W kontekście przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), umowa powinna zawierać klauzule dotyczące odpowiedzialności obu stron za przetwarzanie danych kandydatów.

- Postanowienia dotyczące konfliktu interesów: W umowie mogą być zawarte postanowienia dotyczące unikania konfliktów interesów, np. zakaz rekrutowania pracowników bezpośrednio z konkurencyjnych przedsiębiorstw klienta.

- Zobowiązania strony agencji do przestrzegania prawa pracy: Wprowadzenie klauzul zobowiązujących agencję do przestrzegania obowiązującego prawa pracy oraz norm etycznych w trakcie rekrutacji.

- Postanowienia karne: W przypadku naruszenia umowy, mogą być zawarte postanowienia dotyczące sankcji, jakie obie strony mogą ponieść.

Znaczenie umowy dla obu stron:

Zawieranie umów między agencjami pracy a przedsiębiorstwami jest kluczowe dla uregulowania stosunków prawnych, zwiększenia przejrzystości procesu rekrutacyjnego oraz ochrony praw obu stron. Takie formalne porozumienie przyczynia się do efektywnej współpracy i zapewnia klarowne ramy działania.