Program creation G01/G02 interpolation (XY Plane, G40 comp., ABS/INC coordinates, XY Non-modal, Increment IJK)

No.Exp6/311489
ABS (Absolute coordinates):
Increment IJK

O0001;
G17 G21 G90 G54;
M06 T01;
M03 S6000;
G00 X    Y Z10.0 (P1);
Z5.0;
G01 Z-1.0 F150.;
X    Y   F200. (P2);
G X    Y
  I   J (P3);
G X    Y (P4);
G X    Y
  I   J (P5);
G X    Y (P6);
G X    Y
  I   J (P7);
G X    Y (P8);
G X    Y
  I   J (P1);
G00 Z10.0;
M05;
G91 G28 Z0.0;
G28 X0.Y0.;
G90;
M30;

INC (Incremental coordinates):
Increment IJK

O0002;
G17 G21 G90 G54;
M06 T01;
M03 S6000;
G00 X    Y Z10.0 (P1);
Z5.0;
G01 Z-1.0 F150.;
G91 X    Y   F200. (P2);
G X    Y
  I   J (P3);
G X    Y (P4);
G X    Y
  I   J (P5);
G X    Y (P6);
G X    Y
  I   J (P7);
G X    Y (P8);
G90 G X    Y
  I   J (P1);
G00 Z10.0;
M05;
G91 G28 Z0.0;
G28 X0.Y0.;
G90;
M30;